f Nije potrebna procena uticaja za naplatnu stanicu Bikovo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna procena uticaja za naplatnu stanicu Bikovo

16.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo obaveštenje o Rešenju kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Kompleks čeone naplatne stanice Subotica, na km 27+650 na autoputu A1 (E-75), na KP 1791/13 KO Bikovo, teritorija Grada Subotice.

 

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje se sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Kompleks čeone naplatne stanice Subotica, na km 27+650 na autoputu A1 (E-75), na KP 1791/13 KO Bikovo, teritorija Grada Subotice, zaveden pod brojem 353-02-02519/2016-16 od 14.12.2016, nosioca projekta JP PUTEVI SRBIJE iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije putem ovog organa, u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odlucuje-se-da-nije-potrebna-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-kompleks-ceone-naplatne-stanice-subotica-na-km-27650-na-autoputu-a1-e-75-na-kp-179113-ko-bikovo-ter/

Povratak...