f Predavanje o Arhuskoj konvenciji za osnovce - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predavanje o Arhuskoj konvenciji za osnovce

23.01.2017

Ekološki pokret Odžaka je 23. januara 2017. godine u  OŠ „Miroslav Antić“ u Odžacima  organizovao dva predavanja na temu: „Šta bi trebalo znati o Arhuskoj konvenciji“, na kojima je učestvovalo oko 55 učenika sva tri odeljenja osmih razreda. Predavači su bili Mladen  Nikolić, Marko Zlatković i Dušan Mirković. Prvo deo časa bio je posvećen upoznavanju učenika sa osnovnim pojmovima o Arhuskoj konvenciji, dok se u drugom delu proveravalo stečenog znanja, obavila evaluacija predavanja i kratak razgovor o  značaju zaštite životne sredine. Anonimni test  znanja položio je 41 učenik.

Predavanja se  realizuju  u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu  (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka. Predavanja su namenjena učenicima osmih razreda.

Ekološki Pokret Odžaka obaveštava da će u okviru ovog projekta nastaviti predavanja u svim  osnovnim školama odžačke opštine.  

Povratak...