f Plan rada inspekcijskog nadzora za ovu godinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Plan rada inspekcijskog nadzora za ovu godinu

26.01.2017

Inspekcija za zaštitu životne sredine, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja i  inspekcija za ribarstvo, u okviru Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pripremile su, saglasno odredbama člana 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15) Planove inspekcijskog nadzora za 2017. godinu.

Planovi su, nakon pribavljenih mišljenja organa državne uprave, usvojeni od strane Koordinacione komisije.

 

Plan inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine, inspekcije za zaštitu od jonizujućih zračenja i inspekcije za ribarstvo za 2017. godinu možete preuzeti sa stranice Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine (http://www.eko.minpolj.gov.rs/organizacija/sektori/sektor-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/sektor-inspekcije-zivotne-sredine/).

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/plan-rada-inspekcijskog-nadzora-za-2017-godinu-inspekcija-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/#more-21042

Povratak...