f Nacrt integrisane dozvole za JKP „Gradska Toplana Niš” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrt integrisane dozvole za JKP „Gradska Toplana Niš”

03.02.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava zainteresovanu javnost da je urađen nacrt integrisane dozvole za operatera JKP „Gradska Toplana Niš”, Toplana „Krivi vir“, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Niša, u gradskoj opštini Medijana.  

 

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

                                             o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine urađen nacrt integrisane dozvole za operatera JKP „Gradska Toplana Niš”, Toplana „Krivi vir“, broj predmeta: 353-01-00009/2014-02, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Niša, u gradskoj opštini Medijana, u Nišu, ul. Blagoja Parovića br.3, na lokaciji KP br.173/1 KO Niš, Ćele Kula.

 

Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Nacrt_dozvole_toplana_Nis.pdf) u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nacrt-integrisane-dozvole-za-operatera-jkp-gradska-toplana-nis-toplana-krivi-vir/

Povratak...