f Rešenje o određivanju studije za „MEDICAL WAVE“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje o određivanju studije za „MEDICAL WAVE“

03.02.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnw sredine je objavilo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – postrojenje za skladištenje i tretman otpada iz zdravstvene zaštite ljudi i životinja „MEDICAL WAVE“ d.o.o.

 

Na osnovu čl. 14, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) daje sledeće

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – postrojenje za skladištenje i tretman otpada iz zdravstvene zaštite ljudi i životinja „MEDICAL WAVE“ d.o.o., na k.p. br. 4974/1 K.O. Ovča, na teritoriji opštine Palilula, grad Beograd   nosioca projekta  „MEDICAL WAVE“ d.o.o. iz Beograda, Ustanička 128, zaveden pod brojem 353-02-02320/2016-16 od 23.11.2016.

 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-postrojenje-za-skladistenje-i-tretman-otpada-iz-zdravstvene-zastite-ljudi-i-zivotinja-medi/

Povratak...