f Obaveštenje o pokretanju zaštite „Stara Tisa kod Bisernog Ostrva” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o pokretanju zaštite „Stara Tisa kod Bisernog Ostrva”

10.02.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”.

 

Područje parka prirode nalazi se u Vojvodini na teritoriji opština Bečej, Žabalj i Novi Bečej, u aluvijalnoj ravni reke Tise, sa njene desne strane, od 63. do 55. km rečnog toka.

 

Predloženo područje je 2008. godine bilo proglašeno Odlukom o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa” kod Bisernog ostrva („Službeni list Opštine Bečej”, broj 1/08; „Službeni list Opštine Žabalj”, broj 4/08 i „Službeni list Opštine Novi Bečej”, broj 8/08) za  zaštićeno područje III (treće) kategorije – lokalnog značaja.

 

Revizijom zaštite ukupna površina parka prirode se uvećava sa 391,73 ha na 959,69 ha. Prema strukturi vlasništva 99,66% ukupne površine zaštićenog područja je u državnoj svojini, a u javnoj i privatnoj 0,34%. Na području PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva” utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena i zaštitna zona.

 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 97/15) PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”, svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

 

Celokupno prirodno područje Stare Tise je identifikovano međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice: Bečejski ribnjak (RS003IBA). Prema uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, br. 102/10) područje PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva” je deo ekološkog koridora od međunarodnog značaja reke Tise u Republici Srbiji.

 

Imajući u vidu da je dosadašnji upravljač bio uspešan u izvršavanju propisanih obaveza, predlaže se da JP „Komunalac” iz Bečeja i nadalje bude upravljač ovog zaštićenog područja.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 8.11.2016. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu AP Vojvodine.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-parka-prirode-stara-tisa-kod-bisernog-ostrva/

Povratak...