f Subotica – Podnet zahtev za Stanicu za gorivo i naftne derivate - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica – Podnet zahtev za Stanicu za gorivo i naftne derivate

17.02.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Nosioc projekta: „Petrol“ DOO Beograd, Patrijarha Dimitrija br. 12, Rakovica, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Stanica za snabdevanje vozila sa svetlim gorivima i tečnim naftnim derivatima“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-70/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 11080/5 KO Donji grad (46.076273, 19.676841), ulica: Beogradski put bb.

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10840

Povratak...