f Subotica - Doneto rešenje za izgradnju skladišta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica - Doneto rešenje za izgradnju skladišta

03.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje: 

 

OBAVEŠTENJE  O DONETOM REŠENJU DA

NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat „Izgradnja skladišta za zapaljive i opasne materije“, na katastarskoj parceli 33964/1 KO Donji grad, ulica Batinska bb (46.081330°, 19.639556°), nosioca projekta  „BAMA“ DOO Subotica, Matije Korovina broj 17.

 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/10879_1.pdf

Povratak...