f Ažuriranje Studije za Regionalnu deponije Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ažuriranje Studije za Regionalnu deponije Subotica

08.03.2017

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE 

O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA AŽURIRANU STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Javni uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu nosioca projekta „REGIONALNA DEPONIJA” DOO Subotica, Trg Lazara Nešića br.1, Projekta: “Izgradnja regionalne deponije u Subotici” na katastarskoj parceli  2635 KO Bikovo,  može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave Subotica, Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 130, svakog radnog dana od 10-14 časova od 08.03.2017. do 03.04.2017, a javna prezentacija Studije održaće se 04.04.2017. godine u 12 časova u zgradi Vlade AP Vojvodine (prizemlje, kancelarija br. 39).

Povratak...