f Obaveštenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade Studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade Studije

10.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje: 


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Investitor: „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije „SU STARI ŽEDNIK SU03/SUU03/SUO03“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-94/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 4443 KO Žednik, ulica Radoja Vujoševića bb (45.941662;19.668235).
Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Povratak...