f AC SU - Okrugli sto o Regionalnoj deponiji Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Okrugli sto o Regionalnoj deponiji Subotica

20.03.2017

U prostorijama Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica u četvrtak, 23. marta 2017. godine u 10 časova počinje okrugli sto “Inicijatori promena”, koji se organizuje u cilju uspostavljanja čvršće saradnje sa mrežom nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine u regionu i  predstavljanja projekta “Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom  u Subotičkom regionu”. 

 

Poziv Regionalne deponija Subotica doo

 

Poštovani,

 

Pozivamo vas na okrugli sto “Inicijatori promena”, koji organizujemo 23.3.2017. godine, u cilju uspostavljanja čvršće saradnje sa mrežom nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine u regionu i  predstavljanja projekta “Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom  u Subotičkom regionu”. 

Radovi na izgradnji deponije su u poodmakloj fazi i sada je pravo vreme da vas detaljno upoznamo sa budućim sistemom prikupljanja, selekcije i dalje prerade otpada, kao i sa svim novinama koje će novi način rešavanja ovih komunalnih problema doneti regionu. Verujemo da ovaj sistem donosi odgovore na mnoga vaša pitanja i ideje za koje se zalažete godinama i svesni smo potencijala koje sistem donosi za grad Suboticu i ceo region, ali i teškoća koje prate promene navika. Zato vas pozivamo na otvorenu razmenu ideja  i potencijalno kreiranje zajedničke platforme za edukaciju građana i što efikasniji prelazak na novi zaokruženi sistem zbrinjavanja otpada. 

Koristimo priliku i da vam predstavimo ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za koju je javna rasprava zakazana za 4. april 2017. godine u Novom Sadu.

Učešće u okruglom stolu će, pored predstavnika nevladinog sektora, uzeti predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,  Regionalne deponije i eksperti sa projekta. 

Molimo vas da delegirate jednog predstavnika vaše organizacije i potvrdite  prisustvo najkasnije do 22. marta 2017. godine na bojana.kunovcic@deponija.rs. Na istu adresu možete uputiti i sva eventualna pitanja u vezi sa organizacijom okruglog stola.

 

Informacija: Ukupna vrednost projekta je 24 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20 miliona evra (83%), usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu. Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13%), dok će ukupno milion evra (4%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona. Izgradnja se sprovodi kroz tri EU projekta namenjena nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa  Regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice u Regionu i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinica lokalnih samouprava Regiona. Kompleks Regionalne deponije grade italijanska firma Ibi, šabački Set i novosadski Instel inženjering.

 

Projekat Evropske unije: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici

Okrugli sto: INICIJATORI PROMENA A G E N D A

Četvrtak, 23. mart 2017. godine, 9.30 časova

Arhus centar Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

 

9.30 – 10.00 Registracija

10.00 – 10.05 Reč dobrodošlice - Andrea Kikić, direktor „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica  

10.05 – 11.00 Prezentacija ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – autori Studije

11.00 – 11.30 Pauza

11.30 – 12.10 Upravljanje komunalnim otpadom

- Razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji u periodu 2017-2027 - Radmila Šerović, načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

- Gordana Perović, šef Odseka za razvoj sistema upravljanja otpadom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

- Tokovi otpada - Elena Janković, Institucionalni ekspert

- Regionalna deponija u Subotici kao deo šireg sistema – Dragana Mehandžić, Šef Odseka za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

12.10 – 12.40 Pitanja i odgovori

12.40 – 13.10 Pauza 

13.10 – 13.15  Prezentacija ideje: “Nedelja redukcije otpada” 

13.15 – 14.00 Potencijalni modeli saradnje između nevladinog sektora i preduzeća “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica

 

Moderator: Elena Janković, institucionalni ekspert na projektu

Povratak...