f Rešenje na Studiju dela pruge Beograd – Subotica – Kelebija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje na Studiju dela pruge Beograd – Subotica – Kelebija

16.03.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd Centar – Stara Pazova, dužine 36 km, nosioca projekta INFRASTRUKTURA.

 

Na osnovu čl. 14, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd Centar – Stara Pazova, dužine 36 km, zaveden pod brojem 353-02-00196/2017-16 od 30.01.2017. nosioca projekta INFRASTRUKTURA ŽELEZNICA SRBIJE a.d. iz Beograda, Nemanjina 6.

 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/ZELEZNICA__Oglas.pdf ) u roku od 15  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje putem ovog organa,  u roku od 15  dana od dana objavljivanja oglasa.ŽELEZNICA SRBIJE a.d. iz Beograda.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-modernizacije-pruge-beograd-subotica-drzavna-granica-kelebija-deonica-beograd-ce/

Povratak...