f Predavanje o Arhuskoj konvenciji u Bačkom Brestovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predavanje o Arhuskoj konvenciji u Bačkom Brestovcu

24.03.2017

Ekološki pokret Odžaka je u petak, 24. marta 2017. godine nastavio sa oganizovanjem predavanja o Arhuskoj konvenciji u Bačkom Brestovcu u OŠ „Nikola Tesla“.

Predavač je bio Marko Zlatković, diplomirani ekolog.

 

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i Zelenom savetu. Svi prisutni su položili test znanja.

 

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

 

Ekološkom pokretu Odžaka predstoje predavanja u osnovnim školama u Deronjama, Ratkovu, Laliću i Bogojevu.

 

Izvor: www.epodzaci.org/en/arhiva-vesti/item/903-predavanje-o-arhuskoj-konvenciji-u-backom-brestovcu

Povratak...