f Za energetsku efikasnost objekata u Vojvodini 90 miliona dinara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za energetsku efikasnost objekata u Vojvodini 90 miliona dinara

24.03.2017

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je 24. marta 2017. godine javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti energetske efikasnosti za koji je obezbeđeno ukupno 90 miliona dinara.

 

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu obezbede sredstva neophodna za rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju javne rasvete, postrojenja za proizvodnju toplotne energije, termičkih omotača i termotehničkih sistema u objektima, kao i izgradnju postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije, a neophodan uslov je da su objekti u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Podrške lokalnim samoupravama u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti opština, stvoriće se uslovi za racionalno korišćenje energije, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, a samim tim i doprineti boljoj zaštiti životne sredine u Vojvodini.

 

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 07. aprila 2017. godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

 

Izvor: http://www.vojvodina.gov.rs/sr/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-9000000000-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0

Povratak...