f Zajednička platforma za edukaciju građana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zajednička platforma za edukaciju građana

23.03.2017

Na okruglom stolu održanom 23. marta 2017. godine u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, predstavnici javnog i civilnog sektora u Subotičkom regionu za upravljanje otpadom, postigli su dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svesti i informisanja građana o neophodnosti participacije u uspostavljanju održivog regionalnog koncepta upravljanja otpadom.

 

Predstavnici nevladinih organizacija, Odeljenja za upravljanje otpadom i Odseka za praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grada Subotica, “Regionalne deponije” d.o.o. i projekta Evropske unije “Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu” razgovarali su o unapređenju saradnje u vezi sa promocijom novog sistema upravljanja otpadom koji očekuje grad Suboticu i opštine Čoka, Senta, Bačka Topola, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Kanjiža.

 

Na okruglom stolu “Inicijatori promena”, koje su organizovali EU projekat i preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o, dogovoreno je da se potpiše Memorandum o saradnji koji podrazumeva niz akcija usmerenih na kvalitetno i pravovremeno informisanje građana. U otvorenoj razmeni ideja, inicirano je kreiranje zajedničkih mehanizama koordinacije aktivnosti na kontinuiranoj edukaciji građana, koji treba da omoguće lakše usvajanje novih navika i efikasniji prelazak na novi zaokruženi sistem zbrinjavanja otpada.

 

Radovi na izgradnji deponije su u poodmakloj fazi i sada je pravo vreme da se stanovništvo upozna sa budućim sistemom prikupljanja, selekcije i dalje prerade otpada, kao i sa svim novinama koje će novi način rešavanja ovih komunalnih problema doneti regionu.

 

Okrugli sto je iskorišćen kao dobra prilika i da se predstavnici nevladinog sektora informišu o svim aspektima upravljanja otpadom u Srbiji i planiranim pripremama za definisanje pregovaračke pozicije Republike Srbije u oblasti upravljanja otpadom sa ciljem otvaranja Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

 

Predstavljena je i ažurirana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu regionalnog postrojenja za tretman i odlaganje otpada na lokaciji Bikovo.

Izvor: https://www.subotica.info/2017/03/24/zajednicka-platforma-za-edukaciju-gradana

Povratak...