f Oduzeta četiri stepska sokola u Rumi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Oduzeta četiri stepska sokola u Rumi

02.03.2017

Postupajući po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije o nedozvoljenom držanju stepskih sokolova, pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine, u prisustvu saradnika Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i policijskog službenika PS Ruma,  izvršila je inspekcijski nadzor kod fizičkog lica u Rumi, i tom prilikom oduzela četiri jedinke strogo zaštićene vrste stepskih sokolova (Falco cherrug).

Po izjavi prisutnog lica dve jedinke stepskih sokolova su uzete iz prirode pre nekoliko godina, dok su druge dve ptice potomci toga para.

Stepski soko (Falco cherrug) spada u strogo zaštićene vrste na teritoriji Republike Srbije i nalazi se u Prilogu I Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl.gl.RS“, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16).

Odredbama člana 74. Zakona o zaštiti prirode („Sl.gl.RS“, br.36/09, 88/10 i 91/10-ispr. i 14/16) zabranjeno je hvatati, držati i/ili ubijati, bilo kojom metodom, strogo zaštićene divlje vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja iako su prazna, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.

Zabranjeno je prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i javno izlagati životinje uključujući sve njihove derivate i razvojne oblike.

Sa oduzetim pticama je postupljeno u skladu sa zakonom, a na osnovu predloga Pokrajinskog zavoda za zaštiu prirode, stariji par je isti dan pušten u prirodu na području Nacionalnog parka Fruška gora, dok su dve mlađe jedinke zbrinute u Prihvatilištu za divlje životinje ZOO vrta Palić.

Protiv fizičkog lica će biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nadležnom Prekršajnom sudu.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0

Povratak...