f Obaveštenje o studiji „TRIO-PLAST“ Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o studiji „TRIO-PLAST“ Subotica

16.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 29. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Nosilac projekta „TRIO-PLAST“ DOO Subotica, Šantićeva br. 80, podneo je dana 16.03.2017. pod brojem IV-08/I-501-119/2017, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu: “Proizvodni objekat za proizvodnju plastičnih vreća” na katastarskoj parceli 831/11 KO Novi grad, Subotica, ulice Šantićeva br. 80 (46.108220°, 19.686368°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 129, svakog radnog dana od 10-12 časova od 03.04.2017. do 04.05.2017., a javna prezentacija Studije održaće se 05.05.2017. godine u 12 časova u prostorijama Službe.

 

Studiju možete preuzeti na adresi: http://www.subotica.rs/index/page/id/10931/lg/sr/pr/1.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10931

Povratak...