f Negativni aspekti uticaja klime - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Negativni aspekti uticaja klime

22.03.2017

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović, otvorio je 22. marta 2017. godine 4. sednicu Nacionalnog saveta za klimatske promene. Ministar je tom prilikom rekao da je cilj da negativne aspekte uticaja promene klime umanjimo i pretvorimo ih u dobiti za našu privredu ali da su neophodne pravovremene i efikasne razmene informacija i to sa aspekta ispunjenja obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i zahteva EU zakonodavstva.

 

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine je podsetio i da je usvojen Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, da je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva, usvojila Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime i Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, izrađen je nacrt Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, koji je trenutno u proceduri međuministarskih konsultacija i započeta je izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom i nastavljene aktivnosti na unapređenju monitoringa i izveštavanja u oblasti klimatskih promena.

 

Po pitanju planova za 2017. godinu, ministar Nedimović je naglasio da se osnov aktivnosti zasniva na jačem uključenju lokalnih samouprava u aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama, ali i efikasnijem uključivanju drugih aktera i zainteresovanih strana, te je Ministarstvo iniciralo projekat: „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji se finansira iz Globalnog fonda za životnu sredinu, ali i budžeta Republike Srbije, što je prvi put da su sredstva opredeljena iz budžeta RS direktno za aktivnosti u oblasti klimatskih promena.

 

„Pažnju ćemo posvetiti i merama adaptacije na izmenjene klimatske uslove i u tom kontekstu značajno je pomenuti da je inicirana priprema Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove, korišćenjem sredstava globalnog Zelenog klimatskog fonda“, istakao je ministar Nedimović.

 

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/nedimovic-negativne-aspekte-uticaja-promene-klime-pretvoriti-u-dobiti-za-nasu-privredu/#more-6647

Povratak...