f Rešenje na studiju za baznu stanicu u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje na studiju za baznu stanicu u Subotici

27.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Dana 20.03.2017. godine nosiocu projekta „VIP MOBILE“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije „NS2083 03 SU Subotica-Harambašićeva“, na katastarskoj parceli 4150/1 KO Stari grad, ulice: Trg Svete Terezije br. 1 (46.098289°, 19.658858°).

 

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/10934_1.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10934

Povratak...