f Obaveštenje o zaštiti “Petrlaške pećine” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o zaštiti “Petrlaške pećine”

28.03.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Petrlaške pećine”.

 

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u istočnoj Srbiji na teritoriji opštine Dimitrovgrad, u ataru sela Petrlaš i Odorovci. Deo predloženog područja stavljen je pod zaštitu države 1969. godine kao prirodni spomenik „Petrlaška pećina”. Revizijom studije zaštite grupa speleoloških objekata neposredne okoline ponornice Blato na obodu Odorovačkog karstnog polja (Petrlaška pećina sa ponorom, Tmna Dupka, Dančulica, Nedeljina Dupka i Odžina Dupka) ušla je u obuhvat zaštite, čime je površina zaštićenog područja uvećana na 18 ha 99 ari 83 m2.

 

Prema strukturi površina KO Petrlaš po vlasništvu, oko 81% površina u zaštićenom području pripada privatnom vlasništvu, a ostatak je u državnom vlasništvu. Na celokupnom području SP „Petrlaške pećine” uspostavlja se režim zaštite II stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Petrlaške pećine”, svrstava se u II kategoriju – regionalnog, odnosno velikog značaja.

 

Polazeći od utvrđenih glavnih prirodnih obeležja, pojava i procesa od interesa za zaštitu kao i funkcije i namene zaštićenog područja, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje SP „Petrlaške pećine” bude povereno Javnom preduzeću „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad” iz Dimitrovgrada.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 6. januara 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-petrlaske-pecine/

Povratak...