f Sastanak radi unapređenja poslova inspekcijskog nadzora - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak radi unapređenja poslova inspekcijskog nadzora

01.04.2017

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine u saradnji sa Stalnom konferencijom opština i gradova, je u okviru svojih aktivnosti održao šesti u nizu planiranih sastanaka sa jedinicama lokalne samouprave u Gradu Šapcu za Kolubarski, Mačvanski i Sremski upravni okrug.

 

Cilj ovih sastanaka je upoznavanje Jedinica lokalne samouprave o uspostavljanju sistema kroz koordinaciju poverenih poslova, prenoseći iskustva, informacije, preporuke i dobru praksu.

 

 

Na sastanku su prisustvovali iz Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, Željko Pantelić, pomoćnik ministra sa saradnicima i LJubinka Kaluđerović iz Stalne konferencije opština i gradova.

 

Pomoćnik ministra Željko Pantelić je prisutne upoznao o značaju formiranog Odeljenja za poverene poslove u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine. Pomoćnik ministra je istakao da je cilj navedenog Odeljenja da pruži pomoć inspektorima jedinica lokalne samouprave u izvršavanju poverenih poslova, podizanjem nivoa i ujednačavanjem postupanja inspekcije za zaštitu životne sredine prema nadziranim subjektima, kao i nadzor u izvršavanju poverenih poslova.

 

Na sastanku su inspektori jedinica lokalne samouprave izneli mnoge probleme na koje nailaze u izvršavanju poverenih poslova. Predstavnici Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine su izneli da su upoznati sa mnogim problemima, kroz dostavljene planove i veliki broj pritužbi od strane građana. Zato se i javila potreba za koordinaciju i intezivniju kontrolu poverenih poslova. Veliki značaj imaju ovakvi sastanci gde se prenose iskustva, informacije, preporuke i dobra praksa.

 

Inspektori jedinica lokalne samouprave su upoznati sa održavanjem dvodnevnih seminara u 2017 godini, čiji predavači će biti iz Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine. Na seminarima će se obaviti obuke inspektora jedinica lokalne samouprave u primeni zakona iz oblasti zaštite životne sredine u delu poverenih poslova.

 

Predstavnici Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, su odgovarali i na neka pitanja i obrazlagali zakonske odredbe i njihovu primenu. Najveći problemi kod inspektora jedinica lokalne samouprave u primeni svojih ovlašćenja su predočeni u oblasti otpada.

 

Iskazana je velika zainteresovanost inspektora jedinica lokalne samouprave za obukama o primeni propisa iz svih oblasti zaštite životne sredine a posebno otpada.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/sastanak-radi-unapredjenja-koordinacije-poslova-inspekcijskog-nadzora-poverenih-jedinici-lokalne-samouprave-6/

Povratak...