f Potrebna studija za stanicu mobilne telefonije u Žedniku - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna studija za stanicu mobilne telefonije u Žedniku

05.04.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat: BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SU Stari Žednik SU03/SUU03/SUO03“, na katastarskoj parceli 4443 KO Žednik, ulica Radoja Vujoševića bb (45.941662°, 19.668265°), nosioca projekta „Telekom Srbija“ DOO. Beograd, izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/10954_1.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10954

Povratak...