f Zaštita Spomenika prirode “Karađorđev dud” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaštita Spomenika prirode “Karađorđev dud”

06.04.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Karađorđev dud”.

SP „Karađorđev dud” nalazi se na severoistoku Srbije u Podunavskom okrugu, u centru grada Smedereva na pešačkom trgu nedaleko od rečne obale.

 

Stablo duda staro oko 250-320 godina, pod kojim je 1805. godine smederevski dizdar predao ključeve grada vođi Prvog srpskog ustanka – voždu Karađorđu, prvi put je zaštićeno Rešenjem Zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije broj 01-596 od 14. novembra 1959. godine („Službeni glasnik NRS”, br. 53/59-888). Stručnim nadzorom u 2016. godini, utvrđeno je da SP „Karađorđev dud” više ne ispunjava kriterijume za svrstavanje u zaštićena područja od velikog značaja – II (druge) kategorije, na kojima je bilo zasnovano prethodno proglašenje zaštite (Odluka SO Smederevo, broj 633-2/95-07 od 6. aprila 1995. godine). Revizijom studije zaštite izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ponovno vrednovanje i kategorizacija SP „Karađorđev dud” u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).

 

Prema strukturi površina KO Smederevo po vlasništvu, zaštićeno područje obuhvata 70 m2 površina u javnoj svojini. Na prostoru SP „Karađorđev dud” utvrđen je režim zaštite III (trećeg) stepena.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 30. decembra 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Gradskoj upravi grada Smedereva, kao nadležnom organu.

 

Izvor:  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-karadjordjev-dud/

Povratak...