f Zaštita Spomenika prirode “Hrast Platnara” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaštita Spomenika prirode “Hrast Platnara”

06.04.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Hrast Platnara”.

 

SP „Hrast Platnara” nalazi se u severoistočnoj Srbiji, u centru grada Smedereva na prilazu iz Karađorđeve ulice u naselje poznato pod imenom „Platnara”.

 

Zaštićeno stablo hrasta je Odlukom Privremenog organa Opštine Smederevo broj 322-24/2007-08 od 10. jula 2007. godine prvi put stavljeno pod zaštitu kao značajno prirodno dobro – III kategorije pod nazivom „Stablo hrasta lužnjaka – Platnara”. Revizijom studije zaštite izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ponovno vrednovanje SP „Hrast Platnara” u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).

 

Zaštićeno stablo hrasta zauzima 3,46 ara na katastarskim parcelama u državnom i privatnom vlasništvu. Granica površine pod zaštitom određena je horizontalnom projekcijom krošnje hrasta prečnika 21 m. Na celokupnom prostoru SP „Hrast lužnjak – Smederevo” utvrđen je režim zaštite III (trećeg) stepena.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 30. decembra 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Gradskoj upravi grada Smedereva, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-hrast-platnara/

Povratak...