f Zaštita Spomenika prirode “Hrast lužnjak – Dolovo” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaštita Spomenika prirode “Hrast lužnjak – Dolovo”

06.04.2017

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „HRAST LUŽNJAK – DOLOVO”

06.04.2017.

 

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Hrast lužnjak – Dolovo”.

 

SP „Hrast lužnjak – Dolovo” nalazi se u severoistočnoj Srbiji na području grada Smedereva, u ataru sela Mihajlovac na mestu zvanom „Rajište – Dolovo”, sa leve strane autoputa Beograd-Niš od koga je udaljeno oko 80 m.

 

Stablo hrasta lužnjaka je kao prirodni spomenik prvi put zaštićeno Rešenjem Skupštine Opštine Smederevo broj 02-633/1 od 27. aprila 1970. godine („Međuopštinski službeni list”, broj 5/71). Revizijom studije zaštite izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ponovno vrednovanje SP „Hrast lužnjak – Dolovo” u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).

 

Zaštićeno stablo hrasta zauzima 4,52 ara na katastarskoj parceli poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu. Granica površine pod zaštitom određena je horizontalnom projekcijom krošnje hrasta prečnika 24 m. Na celokupnom prostoru SP „Hrast lužnjak – Dolovo” utvrđen je režim zaštite III (trećeg) stepena.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 30. decembra 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Gradskoj upravi grada Smedereva, kao nadležnom organu.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-hrast-luznjak-dolovo/

Povratak...