f Prezentacija Prostornog plana za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija Prostornog plana za vodosnabdevanje „Istočni Srem“

12.04.2017

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“

12. 04.2017.

 

U sredu, 12.04.2017. godine u zgradi Opštine Irig održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 30. marta 2017. do 28. aprila 2017. godine u opštinama: Irig, Inđija, Stara Pazova, Pećinci, Ruma i u Gradu Sremska Mitrovica, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS'', br. 64/15) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“.

U uvodnoj reči, Sofija Šumaruna, viša savetnica za prostorno planiranje obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnici obrađivača, odgovorni planeri Branislava Toprek, dipl. inž. arh. i Branko Milovanović, dipl.inž.polj. predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.

Kroz prezentaciju je dat prikaz Prostornog plana sa ciljem da se utvrde planska rešenja za izgradnju i funkcionisanje regionalnog sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, čime bi se omogućilo racionalno korišćenje postojećih resursa podzemnih voda na posmatranom području, kao i zahvatanje, prerada i distribucija vode za piće ovog regiona. 

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici opština Ruma, Pećinci i Irig, Regionalne razvojne agencije Srem i drugih institucija. U diskusiji koja je usledila,  posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta u cilju obezbeđivanja održivog korišćenja prirodnih resursa i njihovog kvalitetnog unapređenja u skladu sa principima održivog razvoja.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

 

Izvor:http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5

Povratak...