f Seminar u Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog okruga - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar u Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog okruga

21.04.2017

Seminar u Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog okruga   

21.04.2017.

 

U prostorijama Regionalne privredne komore Južnobanatskog okruga u Pančevu, 20. Aprila 2017. godine, održan je seminar u vezi zakonskih obaveza i načina dostavljanja podataka Nacionalnom registru izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine. Ovom skupu prisustvovalo je preko pedeset predstavnika preduzeća - operatera za upravljanje otpadom iz Južnobanatskog okruga.

Učesnicima su predstavljene sve zakonske obaveze dostavljanja podataka iz oblasti upravljanja otpadom s posebnim akcentom na poslednje izmene i dopune koje se odnose na "Dokument o kretanju opasnog otpada" i "Evidencije sakupljača otpada".

 

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...