f Skup "Kontaminirane lokacije u Republici Srbiji“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Skup "Kontaminirane lokacije u Republici Srbiji“

21.04.2017

Održan skup "Kontaminirane lokacije u Republici Srbiji - Osvrt na

trenutno stanje i planirana istraživanja u okviru UNEP/GEF projekta"           

21.04.2017.

 

U prostorijama Privredne komore Srbije, 20. aprila 2017. godine održan je skup pod nazivom "Kontaminirane lokacije u Republici Srbiji - Osvrt na trenutno stanje i planirana istraživanja u okviru UNEP/GEF projekta". Organizaciju skupa realizovao je UNEP i partnerska nevladina organizacija FEA-Inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu, a domaćin skupa bila je Privredna komora Srbije.

Skup su otvorili i podržali državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Bojan Stević, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Aleksandar Vesić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, kao i Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije.

Na skupu su predstavljeni rezultati dosadašnjih projektnih aktivnosti kao i planovi predstojećih istraživanja sa ciljem preciznijeg određivanja nivoa zagađenja zemljišta na projektom definisanim lokacijama. Predstavnici lokalne samouprave, stečajni upravnici i predstavnici privrednih subjekata, imali su priliku da se upoznaju i sa zakonskim obavezama u oblasti zaštite zemljišta i smernicama za održivo upravljanje zemljištem.

 

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...