f Kalendar javnih uvida i rasprava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kalendar javnih uvida i rasprava

26.04.2017

Na Internet strani Gradske uprave Subotica u odeljku – Životna sredina – Oglasna tabla objavljen je Kalendar javnih uvida i javnih rasprava. Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na ovaj način želi da podstakne javnost na veće učešće u odlučivanju. Ovo je još jedan u nizu pokušaja ove Službe da što bolje informiše građane, a što je u skladu i sa Zakonom o Arhuskoj konvenciji.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10986

Povratak...