f Zahtev za potrebu studije bazne stanice u Bikovu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za potrebu studije bazne stanice u Bikovu

24.04.2017

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SU20, SUU20, SU20C404,SUO20-BIKOVO“ - „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Investitor: „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd, izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „SU20, SUU20, SU20C404,SUO20-BIKOVO“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-162/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 1665 KO Bikovo, ulica: Bikovački put br. 160 (46.008212⁰, 19.759508⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu: zivotnasredina@subotica.rs.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10983

Povratak...