f Zahtev o potrebi Studije CRH Popovac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi Studije CRH Popovac

25.04.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta CRH (SRBIJA) d.o.o. iz Popovca

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta CRH (SRBIJA) d.o.o. iz Popovca, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za:

-          Zamenu dela pneumatskog sistema srf-a mehaničkim transportom i nadogradnja sistema za doziranje srf-a;

-          Uvođenje novih alternativnih sirovina;

-          Povećanje količine letećeg pepela za tretman;

-          Presraspodela skladišnih kapaciteta;

Zaveden je pod brojem 353-02-00957/2017-16 od 13.04.2017.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-nosilac-projekta-crh-srbija-d-o-o-iz-popovca/

Povratak...