f Dan štetnog uticaja buke na zdravlje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dan štetnog uticaja buke na zdravlje

26.04.2017

Na današnji dan pre 22 godine prvi put je obeležen dan podizanja svesti o štetnom uticaju buke na zdravlje. Ovu kampanju započeo je "Centar za sluh i komunikaciju" (Center for Hearing and communication), ali je prihvaćena na globalnom nivou.

Buka u životnoj sredini jeste neželjeni ili štetan zvuk. Štetni efekti su definisani kao negativan uticaj buke na zdravlje ljudi. Iako ne izaziva trenutna oštećelja, permanentna buka može izazvati ozbiljne posledice i uticati na kvalitet života. Dugotrajno izlaganje buci koja je nastala usled drumskog, železničkog ili avio saobraćaja može da dovede do poremećaja sna, kao i do ozbiljnih kardivaskularnih oboljenja. U Evropskoj Uniji više od 120 miliona osoba izloženo je buci koja ima nivoe sa negativnim uticajem na zdravlje.

Svetska zdravstvena organizacija u svojim izveštajima naglašava da je saobraćaj glavni izvor buke. Tim povodom održavaju se različite tribine i radionica koje edukuju stanovništvo. Evropska komisija održava tribine koje se bave analizom uticaja buke na zdravlje, a imaju za cilj pravljenja balansa između transporta (saobraćaja) od koga smo svi zavisni i zdravog života na koji svi imamo pravo.

 

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...