f Zahtev o potrebi studije za mini hidroelektranu u Pirotu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi studije za mini hidroelektranu u Pirotu

03.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mini hidroelektrane (MHE) „Zaskovci“, na vodotoku Živadinov dol, mesna zajednica Zaskovci, SO Pirot

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta POSEIDON ENERGY D.O.O., podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mini hidroelektrane (MHE) „Zaskovci“, na vodotoku Živadinov dol, mesna zajednica Zaskovci, SO Pirot, zaveden  pod brojem 353-02-–01013/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u  Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-izgradnju-mini-hidroelektrane-mhe-zaskovci-na-vodotoku-zivadinov-dol-mesna-zajednica-zaskovci-so-pirot/

Povratak...