f Javni uvid o Predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid o Predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ

09.05.2017

Javni uvid o Predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ

09. 05. 2017.

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE

„ZLATIBORˮ

Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj i obuhvata: na teritoriji opštine Čajetina, katastarku opštinu Stublo i delove katastarskih opština Alin potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Jablanica, LJubiš, Semegnjevo, Čajetina i Šljivovica; na teritoriji opštine Užice obuhvata deo katastarske opštine Mokra Gora; na teritoriji opštine Nova Varoš obuhvata delove katastarskih opština Bela reka, Draglica, Negbina i Seništa; na teritoriji opštine Priboj obuhvata delove katastarskih opština Banja, Kratovo i Rača.

1. JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „ZLATIBORˮ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 10. MAJA DO 29. MAJA 2017. GODINE.

Predlog uredbe o proglašenju Parka prirode „Zlatibor” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 657.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 29. majom 2017. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese: lidija.stevanovic@eko.minpolj.gov.rs i aleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs.

ili poštom sa naznakom „PREDLOG UREDBE O PROGLŠENJU PARKA PRIRODE „ZLATIBORˮ – JAVNA RASPRAVA, na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida, biće naknadno zakazana.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-uvid-o-predlogu-uredbe-i-studiji-zastite-o-proglasenju-parka-prirode-zlatibor%CB%AE/#more-21601

Povratak...