f Odbijena studija ECO METALOLOGISTIC na Kelebiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odbijena studija ECO METALOLOGISTIC na Kelebiji

17.05.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE ODBIJA ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU - „Skladište i plato za tretman metalnog i plastičnog otpada“, Kelebija, Put Edvarda Kardelja br. 122

17.05.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE ODBIJA ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA:

„Skladište i plato za tretman metalnog i plastičnog otpada“, Kelebija, Put Edvarda Kardelja br. 122, na katastarskim parcelama br. 23106/1, 23111/2, 23110/3 KO Stari Grad, izrađene od strane „Instituta za zaštitu na radu“ a.d. Novi Sad, pod brojem 02-8474/1 od 1.11.2016. godine, i dopunjene pod brojem 02-5474/3-16 od 24.2.2017. godine.

Kompletan tekst rešenja (PDF) možete preuzeti ovde: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-40-2017.pdf

Studiju 02-8474/1 od 1.11.2016. godine (PDF) možete preuzeti ovde: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-336-2016-draft.pdf

Dopunjenu Studiju 02-5474/3-16 od 24.2.2017. godine (PDF) možete preuzeti ovde: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-40-2017-draft.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11043

Povratak...