f Rasprava o Nacrtu plana generalne regulacije za delove mesnih zajednica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rasprava o Nacrtu plana generalne regulacije za delove mesnih zajednica

23.05.2017

Rasprava o Nacrtu plana generalne regulacije za delove mesnih zajednica

23.05.2017.

 

U Regionalnom Arhus centru Subotica, u utorak, 23. maja 2017. godine, udruženja ALD i CEKOR organizovali su skup na kojem su predstavnici NVO i građana raspravljali o Nacrtu plana generalne regulacije za delove MZ „Dudova šuma“, „Novo selo“, „Gat“ i „Ker“.

Nakon veoma žučne diskusije zaključeno je da su ovakvi susreti od značaja, jer mogu da se iznesu različita mišljenja: od toga da je plan dobro urađen i da se Subotica mora razvijati do stava da favorizuje investitora koji može otkupiti privatne kuće i graditi zgradu, dok je individualna izgradnja objekata  praktično onemogućena, a da je sve u skladu sa zakonom.

Iznete su i primedbe na račun prakse što se planovi „parčaju“ i da vlada totalna konfuzija u planskim dokumentaima. Čula su se mišljenja da bi se mesne zajednice morale aktivnije uključiti u analizu planova, ali i da Sekretarijat za građevinarstvo, osim na internet strani Gradske uprave Subotica, treba iskoristiti i druge medije za obaveštavanje javnosti o mogućnosti javnog uvida.

Takođe, je konstatovano da se na uštrb parkinga zanemaruje ozelenjavanje javnih površina u gradu značajnih za kvalitet životne sredine. Subotica je nekada bila poznata po velikim brojem individualnih kuća sa ozelenjenim dvorištima, tako nisu podizani gradski parkovi, o čemu se sada, sa planiranjem izgradnje zgrada, mora više povesti računa. Spomenuta je i „Zelena regulativa“ iz 2013. godine, koju je uradio tadašnji Zavod za urbanizam, u međuvremenu  reorganizovan u novo preduzeće sa kojim je „nestao“ GIS – geografski informacioni sistem veoma skup projekat, a bio je jedan od najboljih u Srbiji. 

Svi učesnici su se saglasili da je neophodna veća kampanja da se skrene pažnja Subotičana, te su ih pozvali na javnu sednicu Komisije za planove koja će biti održana u sredu, 7. juna 2017. godine u 13 časova u Plavoj sali u zgradi Stare gradske kuće.

Povratak...