f Povezivanje ljudi sa prirodom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Povezivanje ljudi sa prirodom

05.06.2017

Povezivanje ljudi sa prirodom

05.06.2017.

 

Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava svake godine, 5. juna. U preko 100 država, na taj dan, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

Ovogodišnja tema "Povezivanje ljudi sa prirodom" ("Connecting People to Nature") podstiče nas da izađemo napolje i u prirodu, da u potpunosti prepoznamo, prihvatimo i cenimo njenu lepotu, da razmišljamo o tome kako smo njen deo i o tome koliko zavisimo od nje. Poziva nas da nađemo zanimljive i uzbudljive načine da osetimo i negujemo tu vitalnu vezu.

Povratak...