f Nije potrebna studija za adaptaciju kotlarnice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija za adaptaciju kotlarnice

19.06.2017

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu, za projekat „TNG stanica i adaptacija kotlarnice u parnu kotlarnicu“, nosioca projekta „JOVANOVIĆ & SINOVI – MASTER FOOD“ DOO

19.06.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „TNG stanica i adaptacija kotlarnice u parnu kotlarnicu“, na katastarskoj parceli 3974/1 KO Žednik (45.939237°, 19.686369°), nosioca projekta „JOVANOVIĆ & SINOVI – MASTER FOOD“ DOO, Maksima Gorkog br. 7, Bačka Topola.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na http://www.subotica.rs/documents/pages/11148_1.pdf.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11148

Povratak...