f Doneto rešenje da ne treba studija u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Doneto rešenje da ne treba studija u Subotici

13.06.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - „Fabrika za termoplastičnu izradu kalupa putem injekcijskog ubrizgavanja“ - „4CAM S.r.l.“

13.06.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Fabrika za termoplastičnu izradu kalupa putem injekcijskog ubrizgavanja“, na katastarskoj parceli 33928/34 KO Donji grad, novoformirana ulica (46.075873°, 19.636153°), nosioca projekta „4CAM S.r.l.“ Ogranak Novi Sad, Maksima Gorkog br. 17.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-196-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11127

Povratak...