f Doneto rešenje da treba studija na Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Doneto rešenje da treba studija na Paliću

13.06.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU-BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SU02, SUU02, SUL02 PALIĆKO JEZERO"-"Telekom Srbija"a.d.

13.06.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SU02, SUU02, SUL02 PALIĆKO JEZERO“, na katastarskoj parceli 1028/1 KO Palić, ulica Horgoški put bb (46.103992°, 19.765816°), nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-198-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11126

Povratak...