f СУ – Захтев за "Складиште хемикалија" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ – Захтев за "Складиште хемикалија"

02.08.2017

СУ – Захтев за "Складиште хемикалија"

 

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат "Складиште хемикалија" носиоца пројекта "IMLEK" АД

02.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштитуи животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „IMLEK“ АД, Падинска скела – Индустријско насеље бб, Београд, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Складиште хемикалија“ заведен под бројем IV-08/I-501-266/2017, а који се планира, на катастарској парцели 36153/1 КО Доњи Град. (46.064346 ; 19.686361) у улици Толминска бр. 10, Суботица.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11246

Povratak...