f СУ – Решење за пеоизводњу пластичних кеса - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ – Решење за пеоизводњу пластичних кеса

17.08.2017

СУ – Решење за пеоизводњу пластичних кеса

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ "ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА" НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "TRIO-PLAST" ДОО

17.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 15.08.2017. године носиоцу пројекта „TRIO-PLAST“ DOO, Шантићева бр. 80, Суботица, је дата сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања, за пројекат: „Производни објекат за производњу пластичних кеса“, на катастарској парцели број 831/11 КО Нови град, улице Шантићева бр. 80 (46.108220°, 19.686368°), Суботица.

Текст решења на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-119-2017.pdf

Студија на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-119-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11272

Povratak...