f СУ – Решење за базну станицу - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ – Решење за базну станицу

18.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Базне станице мобилне телефоније „СУУ91/СУЛ91 СУ – ЈП СТАДИОН“ - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд

18.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

за пројекат Базне станице мобилне телефоније „СУУ91/СУЛ91 СУ – ЈП СТАДИОН“, на катастарској парцели 19529/1 КО Стари Град, улица Ференца Сепа бр. 3 (46.109517°, 19.655231°), носиоца пројекта, Извршна јединица Суботица, Првомајска 2-4. 
Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-275-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11279

 

Povratak...