f AC SU – Obuka budućih upravnika zgrada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Obuka budućih upravnika zgrada

20.09.2017

U Regionalnom Arhus centru Subotica u utorak, 19. septembra 2017. godine je održana radionica namenjena pre svega budućim profesionalnim upravnicima zgrada, ali i predstavnicima mesnih zajednica. Cilj seminara, koji je organizovan uz podršku OEBS Misije u Srbiji, bio je da se ojača njihov kapacitet i pruže im dodatne informacije da bi se poboljšao kvalitet njihovog rada.

 

Na samom početku je prikazan kratak edukativno-informativni film o radu Arhus centra kroz koji su se informisali i o načinima rešavanja ekoloških problema Subotičana, ali i o značaju Zakona o Arhuskoj konvenciji. Pozdravljajući učesnike u ime organizatora Udruženja TERRA’S i Arhus centra, Snježana Mitrović, ih je upoznala sa projektom „Zelene zgrade Subotice“ koji ima za cilj da podstiče stanare na selekciju reciklabilnog otpada i u koji je već uključeno 15-tak zgrada. Obaveza stanara je da u tzv. „džambo džakove“ postavljene u zajedničke prostorije zgrade, odlažu papir i plastiku, koju prodaju, a sredstva se troše za održavanje ulaza. Tom prilikom je naglasila, da se i pored niza planskih dokumenata i zakona, još uvek ne zna uloga građanina u procesu upravljanja otpada niti čiji će sutra biti reciklabilni materijal.

O važnosti primene Zakona o Arhuskoj konvenciji sa aspekta prava na učešće u donošenju odluka, govorio je, Žika Reh, šef Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Sekratarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine GU Subotica. S tim u vezi ih je pozvao da uzmu učešće u javnim uvidima na različita dokumenta kao što su planovi ili studije o proceni uticaja objekata na životnu sredinu. Blagovremenim obaveštavanjem stanara i njihova reakcija bi sprečila dosadašnju praksu da im “odjednom počne gradnja objekata ispod prozora” ili nekog pogona.

 

Uzimajući učešće u diskusiji budući profesionalni upravnici zgrada smatraju da će im znanje stečeno na ovom predavanju veoma koristiti. Naročito su zainteresovani za mogućnosti prodaje reciklažnog otpada koji se može sakupljati u stambenim zgradama. Jedan od njih, Milanka Dulić, kaže da se o otpadu kao vrednosti veoma malo zna, te da joj je predavanje u Arhus centru bilo veoma korisno, jer određeni deo otpada može da se iskoristi i da se na njemu zaradi novac, koji može da se uloži u održavanje zgrade.

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Subotica, koja sprovodi obuku za profesionalne upravnike zgrada, rado se odazvala ovom pozivu Arhus centra, jer će prema rečima, Janoša Bagija, sekretara za obrazovanje, ovo biti samo dodatan benefit za buduće upravnike. Naveo je i to, da se prva obuka za profesionalne upravnike zgrada završava, 20. oktobra, polaganjem ispita, nakon čega sledi dobijanje licence za prvih 12 upravnika. U toku je prijava  za novi ciklus obuke, za koji se već prijavilo njih 15, saopštava Janoš Bagi.

Medijska arhiva:

-http://yueco.rs/buducim-upravnicima-zgrada-predstavljene-mogucnosti-upravljanja-otpadom/

-http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=3479&slider=off&lg=sr

Povratak...