f Data saglasnost na Studiju mobilne telefonije u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Data saglasnost na Studiju mobilne telefonije u Subotici

06.10.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU24/SUH24/SUU24/SUL24 – EDVINA ZDOVCA“ nosioca projekta "TELEKOM SRBIJA" AD

06. oktobar 2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:


OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 


Dana 5.10.2017. godine nosiocu projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU24/SUH24/SUU24/SUL24 – EDVINA ZDOVCA“ koji se nalazi u ulici Edvina Zdovca br. 4 (46.109898º, 19.769768º), Subotica, na katastarskoj parceli broj 20179/4 KO Stari Grad.


Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na http://www.subotica.rs/documents/pages/11397_1.pdf.

Studija se može preuzeti na https://www.dropbox.com/s/161zqgb8r721gj3/501-245-2017.pdf?dl=0.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11397

Povratak...