f OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

16.10.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Izgradnja energetskog postrojenja na bio-gas za proizvodnju električne energije snage 250 kW“, na katastarskim parcelama 41035, 41036, 41037/1 KO Donji grad, u Ljutovu (46.0634496 ; 19.5318386), nosioca projekta „BK-ING“ ulica Topola br. 7, Kelebija, u ime „LAKTIS-M“ DOO, Ivana Mažuranića br. 15, Ljutovo 


Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-266-2017.pdf

Povratak...