f Tehnička pomoć Evropske unije za nastavak uspostavljanja Natura 2000 u Republici Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Tehnička pomoć Evropske unije za nastavak uspostavljanja Natura 2000 u Republici Srbiji

27.10.2017

Tehnička pomoć  Evropske unije za nastavak  uspostavljanja Natura 2000 u Republici Srbiji 

27. октобар 2017.

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, спроводи оквирни уговор о техничкој помоћи за пројекатног задатка за пројекат  ИПА 2016 „ Наставак подршке имплементацији Поглавља 27 у области заштите природе – НАТУРА 2000 II (Technical Assistance for preparation of ToR for the project „Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection – Natura 2000“).

У складу са оквирним уговором у току је рад ЕУ експерата у припреми пројектног задатка у сарадњи са Министарством заштите животне средине као корисником средстава ЕУ фонда и релевантним институцијама и организацијама из области заштите природе. У Београду је одржана радионица 26. октобра 2017. године на којој је представљен уводни извештај о планираним пројектним активностимa. Извештај је садржао и приказ  резултата претходних пројекта на успостављању НАТУРА 2000 у Републици Србији као и очекиване резултате пројекта ИПА 2016 НАТУРА 2000.

Овој радионици је претходила мисија експерата ЕУ у Србији, у периоду од 09. до 11. октобра 2017. године. Мисија је обухватила посете Министарству заштите животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Покрајинском заводу за заштиту природе, са завршним семинаром одржаним у Београду 12. октобра 2017. године.

Радионици су присуствовали  представници Министарства заштите животне средине, Делегације Европске уније у Републици Србији,  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Републичког геодетског завода и Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

Током дискусије, поред конкретних предлога и разматрања појединачних активности уводног извештаја, посебно је наглашена важност наставка целокупног процеса успостављања еколошке мреже НАТУРА 2000, као дела транспозиције и имплементације Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене. Представници институција и организација су позвани да доставе релевантне информације о постојећим пројектима и друге предлоге и коментаре како би се до 10. 11. 2017.г.  израдио први нацрт пројектног задатка.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/tehnicka-pomoc-evropske-unije-za-nastavak-uspostavljanja-natura-2000-u-republici-srbiji/#more-22782?lang=lat

Povratak...