f Ministar Goran Trivan učestvovao je na konferenciji „Na putu ka EU i zdravoj životnoj sredini“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ministar Goran Trivan učestvovao je na konferenciji „Na putu ka EU i zdravoj životnoj sredini“

23.10.2017

Ministar Goran Trivan učestvovao je na konferenciji „Na putu ka EU i zdravoj životnoj sredini“ 

23. oktobar 2017.

Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan danas je učestvovao na konferenciji “Na putu ka EU i zdravoj životnoj sredini“, koju organizuje Centar za evropske politike (CEP).

Ministar Trivan je na samom početku istakao značaj saradnje sa nevladinim sektorom, pohvalivši istraživanje Centra za evropske politike i drugih nevladinih organizacija koje su učestvovale u njegovoj izradi.

„Zeleno je iznad svake partijske boje, a ekologija je pitanje svih građana“, rekao je Trivan i za sutra najavio konferenciju sa predstavnicima svih opština i gradova u Srbiji. “Ako ne finansirate izradu projekata na lokalu, nećete imati mogućnosti za finansiranje njihove realizacije, a ključni zadatak je izrada projekata. Ako danas krenemo, trebaće nam 3 godine za realizaciju projekata“, naglasio je ministar.

„Danas JLS moraju da u budžetima za 2018. godinu isplaniraju sredstva za projektnu dokumentaciju kojom će konkurisati za povlačenje sredstava. 0,2% BDP Srbije, koliko se izdvaja za ekologiju je premalo“, naglasio je ministar Trivan.

Takođe je istakao da sva sredstva koja se prikupljaju od zelenih naknada moraju ući u budžete ministarstva i organa zaduženih za životnu sredinu na lokalu. „Zelene pare moraju imati zelene namene“.

Ministar je dodao da nam EU mora više pomoći u oblasti zaštite životne sredine i da nam omogući mekši pristup fondovima kojima se pristupa kasnije.

„Bez učešća nevladinog sektora nema ništa od toga. Sinergija sa NVO mora postojati isto kao i sa medijima. Naš cilj je da što više ljudi bude uključeno u priču o zaštiti životne sredine“.

Sem Fabrizi, šef delegacije EU u Srbiji istakao je da je ponovna  operacionalizacija i uspostavljanje Zelenog fonda u njegovom punom kapacitetu izuzetno značajno. On se nada da će se zeleni novac zaista koristiti za namene i pitanja u životnoj sredini. Takođe je, istakao da IPA mehanizam stoji na raspolaganju za finansiranje projekata u  ovoj oblasti i da bi voleo da ima više novca za projekte u zaštiti životne sredine. Na kraju se dotakao klimatskih promena i istakao da je EU izuzetno zadovoljna jer je Srbija među prvim zemljama u svetu i prva zemlja u regionu ratifikovala Pariski sporazum i usvojila svoje Nacionalne obavezujuće ciljeve u pogledu remisije SO2 gasova. Pohvalio je i ulogu NVO i saradnju sa njima.

Tanja Mišević, šef pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU rekla je da je poglavlje 27 jedno od objašnjenja zašto su  Srbiji potrebne evropske integracije.

„Uvek mi je drago kad sa NVO razgovaramo o ekologiji. Kada je reč o pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27 mi smo na pola puta. Napraviti dobru početnu poziciju za ovo poglavlje  je izuzetno važan posao. Naš plan je da se dobro pripremimo za otvaranje ovog poglavlja, ali i da ga brzo zatvorimo“, rekla je g-đa Mišević, ističući da nema poglavlja u kojem se može lepše objasniti korist od prihvatanja standarda EU po građane kao što je to poglavlje 27. U tom smislu je izuzetno značajna komunikacija gde su mediji ključni faktor.

Radoslav Sretenović, predsednik DRI, istakao je da je u svojim nalazima DRI ustanovio brojne nepravilnosti i da su sredstva namenjena zaštiti životne sredine  korišćena bez pravnog osnova i suprotno ustavnoj nameni, da pojedine lokalne samouprave nisu novac koristile namenski za zaštitu životne sredine, da nisu usvojile programe, niti formirale lokalne budžetske zelene fondove.

DRI je shodno svojim nadležnostima dala preporuke kako urediti ovu oblast i kako uskladiti zakon o budžetskom sistemu i zakon o zaštiti životne sredine.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/ministar-goran-trivan-ucestvovao-je-na-konferenciji-na-putu-ka-eu-i-zdravoj-zivotnoj-sredini/?lang=lat

Povratak...