f Pokretanje zaštite spomenika prirode “Borački krš” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pokretanje zaštite spomenika prirode “Borački krš”

13.10.2017

Pokretanje zaštite spomenika prirode “Borački krš”

13. oktobar 2017.

 

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Spomenik prirode „Borački krš”.

 

Spomenik prirode „Borački krš” nalazi se u jugozapadnoj Šumadiji, između Rudničkih, Kotleničkih i Gledićkih planina, na teritoriji opštine Knić, KO Borač. Prema strukturi površina katastarske opštine po vlasništvu, u obuhvatu spomenika prirode su površine u državnoj (79,67%), privatnoj (18,89%) i crkvenoj (1,43%) svojini, ukupno 68,22 ha. Na zaštićenom području utvrđen je režim zaštite II stepena.

Područje koje se predlaže za zaštitu obuhvata Borački krš, jedinstven geomorfološki objekat geonasleđa Srbije, koji u sinergiji sa specifičnostima flore i faune i kulturno-istorijskim vrednostima u njegovoj neposrednoj blizini čini izuzetnu predeonu celinu.

 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Spomenik prirode „Borački krš”, svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

 

Područje Boračkog krša zajedno za Gružanskim jezerom čini ekološki značajno područje „Akumulacija Gruža” koje je prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) identifikovano značajno područje za ptice na teritoriji Republike Srbije (IBAnac). Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje Spomenik prirode „Borački krš” bude povereno preduzeću „Rezervat Uvac” d.o.o. iz Nove Varoši.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 24. decembra 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio Studiju zaštite Spomenika prirode „Borački krš” ovom ministarstvu, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-boracki-krs/?lang=lat

Povratak...