f Integrisana dozvola za NIS - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Integrisana dozvola za NIS

22.09.2017

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integrisane dozvole

22. septembar 2017. 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole  operateru: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. (NIS a.d.) Novi Sad – Rafinerija nafte Pančevo  iz Novog Sada, broj zahteva: 130-501-2409/2013-05 od 23.12.2013. godine za rad postrojenja RAFINERIJA NAFTE PANČEVO i obavljanje aktivnosti proizvodnje, prerade, distribucije i prometa nafte i naftnih derivata na lokaciji u Pančevu, Spoljnostarčevačka 199,  katastarske parcele: 3319, 3523/2, 3576, 3527, 3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 i 3523/8 K.O. Vojlovica.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole  se može preuzeti na  http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/manual/NIS%20RNP%20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf.  

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/o%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5

Povratak...